„Zmieniaj świat!”

Zapraszamy na warsztaty wszystkich pragnących świata, w którym:

 • silniejszy wspiera słabszego,
 • drugiego człowieka wysłuchuje się, nie osądza;
 • z osobą o odmiennym poglądzie dyskutuje się z szacunkiem, nie obraża,
 • o trudnościach rozmawia się, zamiast zamiatać je pod dywan.

 

Na warsztatach będziemy mówić o tym, jak możemy zmieniać świat: rozpoczynając od swojego wnętrza, następnie kierując uwagę na swoje relacje i przechodząc do systemów, w których funkcjonujemy. Dzięki warsztatom zdobędziesz narzędzia, które pomogą Ci w budowaniu systemów (rodziny, organizacji, zespołu, społeczeństwa) opierających się na dialogu i uwzględnieniu wartości każdego człowieka.

 

Będziemy zastawiać się między innymi nad tym:

 • Jak wnosić pokój, szacunek, dialog w nasze rodziny, miejsca pracy, stosunki międzynarodowe?
 • Jak budować współpracę z osobą, która jest „inna” – pod względem poglądów politycznych, rasy, wyznania, płci, zwyczajów, statusu?
 • Jak czynić świat bardziej sprawiedliwym i dążyć do tego celu pokojowymi drogami?
 • Jak zmieniać systemy oparte na karze w systemy oparte na naprawianiu (w rodzinie, organizacji, wspólnocie, państwie)?
 • Jak tworzyć systemy, które będą wspierały ludzi w słuchaniu i dialogu?

 

Aby skutecznie budować świat przyjazny dla nas wszystkich uwzględnimy trzy poziomy:

 • wewnętrzny – skąd mogę czerpać siłę i mądrość?
 • interpersonalny – jak współżyć z innymi ludźmi tak, aby mogło pojawić się między nami zaufanie i partnerstwo?
 • systemowy – jak nasze indywidualne działania wpływają na sposób, w jaki funkcjonują społeczności? Jak możemy budować współpracę pomiędzy grupami?

Efektem warsztatów będzie:

 • na poziomie wewnętrznym – większa jasność, co ma dla mnie znaczenie, jaki jest mój cel, moja misja, w jaki sposób mogę działać i wybierać w zgodzie ze sobą, nie zaś z tym, czego oczekują ode mnie inni, wiedza, jak osiągnąć wewnętrzny pokój;
 • na poziomie interpersonalnym – więcej zaufania, radości, głębi w relacjach, które są dla mnie ważne (w rodzinie, relacjach partnerskich, zawodowych) co sprawia, że mogę być naprawdę widziany/a;
 • na poziomie systemowym – większa jasność dotycząca tego, jak mogę wprowadzać zmianę w świecie i jak przekształcać zachowania, które niosą ze sobą cierpienie w takie, gdzie jest więcej równości i współpracy.

Warunkiem wstępnym do budowania świata opartego na dialogu jest umiejętność słuchania. Jak mówi Kathleen Macferran:

Słuchanie jest pierwszym krokiem do dialogu, a dialog jest pierwszym krokiem do zmiany. Kiedy słuchamy – kochamy. Słuchanie odbudowuje relacje. Przynosi przebaczenie. Zmienia świat. Umożliwia wprowadzanie wielkich przemian dzięki mocy płynącej z miłości, nie z siły.

Na warsztaty zapraszamy między innymi:

 • liderów grup, zespołów i wspólnot;
 • osoby działające w trzecim sektorze, aktywistów społecznych;
 • osoby związane z edukacją;
 • osoby związane z wymiarem sprawiedliwości;
 • osoby zaangażowane w politykę;
 • wszystkich tych, którzy pragną odpowiedzieć na jakieś zjawisko społeczne, w którym brakuje dialogu, szacunku, pokoju;
 • wszystkich tych, którzy pragną wprowadzać zmiany w najbardziej podstawowy system, jakim jest rodzina.

Warsztaty będą interaktywne i praktyczne. Uczestnicy, opierając się na własnych doświadczeniach, wyzwaniach i nadziejach, będą pracować nad tymi obszarami swojego życia, które chcą przemieniać i nad tymi projektami, które chcą wprowadzać.

Warsztaty oparte będą na Porozumieniu bez Przemocy (NVC) autorstwa Marshalla Rosenberga.

Informacja o drugich warsztatach Kathleen Macferran w Polsce znajduje się tutaj: www.pbpwwiezieniu.pl